ALUMINUM EXPORT

ALUMINUM EXPORT

ALUMINUM PRODUCTS

ALUMINUM PRODUCTS

ALUMINUM MADE IN VIETNAM

ALUMINUM MADE IN VIETNAM

Aluminum Product

Aluminum Ingot

ALUMINUM ALLOY D50

Aluminum alloy D50 product of ALUMINUM VIETNAM CO., LTD....

ALUMINUM ALLOY 0.5KGS

Aluminum alloy 0.5kgs product of ALUMINUM VIETNAM CO., LTD....

ALUMINUM INGOT ADC12

Aluminum ingot ADC12, product of ALUMINUM VIETNAM CO., LTD....

ALUMINUM VIETNAM CO.,LTD

CÔNG TY TNHH ALUMINUM VIỆT NAM là công ty chuyên tái chế, sản xuất và xuất nhập khẩu các sản phẩm nhôm tại Việt Nam.

Aluminum Imported

Aluminum Imported

ALUMINUM INGOT NON - ALLOY 99.7%

Aluminum ingot non-alloy 99.7%, product imported by ALUMINUM VIETNAM CO., LTD....

ALUMINUM  NON ALLOY COIL 99.7%

Aluminum non-alloy Coil 99.7%, product imported by ALUMINUM VIETNAM CO., LTD....

ALUMINUM NON-ALLOY PLATE 99.7%

Aluminum non-alloy sheet 99.7%, product imported by ALUMINUM VIETNAM CO., LTD....

Other products

Other products

CAST IRON

Cast Iron, product of ALUMINUM VIETNAM CO.,LTD....

Zinc

Zinc, Zinc Ingots, product of ALUMINUM VIETNAM CO.,LTD....

COPPER - COPPER PLATE

Copper - Copper Plate, product of ALUMINUM VIETNAM CO.,LTD....

PRODUCTION FACTORIES

PRODUCTION FACTORIES

NORTHERN FACTORIES

The northern production base of ALUMINUM VIETNAM CO., LTD is located in Man Xa village, Van Mon comm...

SOUTHERN  FACTORIES

The southern production base of ALUMINUM VIETNAM CO., LTD is located in Ho Chi Minh...

Call Now +84 961065783