Sản phẩm Nhôm nhập khẩu

Các sản phẩm nhôm nhập khẩu

Nhôm Billet - Nhôm Thỏi 6061, 6063

Nhôm Billet - Nhôm Thỏi 6061, 6063 sản phẩm của Công ty TNHH Aluminum Việt Nam...

Nhôm Thỏi ADC12

Nhôm thỏi ADC12 nhập khẩu của công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM...

Nhôm Dây Điện Không Hợp Kim 99.7% min

Nhôm dây điện không hợp kim 99.7% min nhập khẩu của công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM...

Nhôm Không Hợp Kim Dạng Tấm 99.7% min

Nhôm không hợp kim dạng tấm 99.7% min nhập khẩu của công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM...

Nhôm Không Hợp Kim Dạng Cuộn  99.7% min

Nhôm không hợp kim dạng cuộn 99.7% min nhập khẩu của công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM...

Nhôm Không Hợp Kim Dạng Thỏi 99.7% min

Nhôm không hợp kim dạng thỏi 99.7% min nhập khẩu của công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM...

Call Now +84 961065783